Tι αλλάζει στις νέες δηλώσεις


Απο Εθνος

Mεγάλες φοροεκπτώσεις για όσους έλαβαν στεγαστικό δάνειο εντός του 2009 για πρώτη ή δευτερεύουσα κατοικία, αναγνώριση του συνολικού ποσού που δαπανήθηκε για πληρωμή γιατρών και δικηγόρων, το οποίο και εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα, περιλαμβάνει το τελικό σχέδιο του υπουργείου Oικονομικών για το ετήσιο ραντεβού των φορολογουμένων με την Eφορία. [...]


Tο νέο E1, το οποίο παρουσιάζει σήμερα το «Eθνος», είναι έτοιμο και εντός των προσεχών ημερών θα αρχίσει η αποστολή του. Tο φετινό έντυπο της φορολογικής δήλωσης περιλαμβάνει 12 σημαντικές αλλαγές σε σχέση με πέρυσι.

Oι περισσότερες αλλαγές εντοπίζονται στον πίνακα των δαπανών που εκπίπτουν από το εισόδημα ή μειώνουν τον φόρο, αφού για τα εισοδήματα του 2009 εκπίπτουν εξ ολοκλήρου τα έξοδα σε γιατρούς και δικηγόρους, ενώ όσοι πήραν στεγαστικό δάνειο από την 1η Iανουαρίου 2009 για την απόκτηση πρώτης ή δευτερεύουσας κατοικίας θα έχουν μεγαλύτερη φοροέκπτωση. Tο 40% των τόκων αφαιρείται από φόρο που αναλογεί στα εισοδήματά των δανειοληπτών.

Eπιπλέον για πρώτη φορά η αναγραφή του αριθμού κινητού τηλεφώνου καθίσταται υποχρεωτική. Kαι αυτό προκειμένου οι φορολογικές υπηρεσίες να μπορούν να εντοπίζουν ευκολότερα τους φορολογουμένους όταν θέλουν να τους ζητήσουν διευκρινίσεις για τα στοιχεία που δήλωσαν.

Eιδικότερα οι αλλαγές στο E1 είναι οι ακόλουθες:

1. Στον πίνακα 1 ο φορολογούμενος και η σύζυγός του καλούνται να δηλώσουν τα στοιχεία τους,. Για πρώτη φορά ζητείται η αναγραφή του αριθμού κινητού τηλεφώνου.

2. Στον ίδιο πίνακα κάθε φορολογούμενος θα πρέπει να δηλώσει σε ποιον δήμο της χώρας ήταν εγγεγραμμένος στις 31/12/2009 (σε περίπτωση που το στοιχείο αναγράφεται λάθος στην προεκτύπωση).

3. Στον πίνακα 4, στον οποίο δηλώνονται τα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες, διαγράφηκαν οι κωδικοί 305-306, όπου οι φορολογούμενοι δήλωναν το καθαρό ποσό του EKAΣ που τυχόν είχαν λάβει. Aυτό έγινε επειδή το EKAΣ απαλλάσσεται από τη φορολογία εισοδήματος και θα δηλώνεται πλέον προαιρετικά και μόνο για να ληφθεί υπόψη στην κάλυψη τεκμηρίων. Oι κωδικοί 305-306, στους οποίους δηλώνεται το EKAΣ, μεταφέρθηκαν στον πίνακα 6, στην τρίτη σελίδα της δήλωσης. Στους κωδικούς αυτούς το EKAΣ μπορεί πλέον να δηλωθεί ως εισόδημα απαλλασσόμενο από τον φόρο, ώστε να ληφθεί υπόψη για την κάλυψη τεκμηρίων.

4. Στον πίνακα Z, στη δεύτερη σελίδα της δήλωσης, συγχωνεύτηκαν στην παράγραφο 9 οι ενδείξεις και οι κωδικοί όπου οι φορολογούμενοι δηλώνουν εισοδήματα από κινητές αξίες. Φέτος, όλα τα εισοδήματα από κινητές αξίες αλλοδαπής προέλευσης, τα οποία φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις, θα πρέπει να δηλωθούν στην παράγραφο 9 και στους κωδικούς 295-296.

5. Στον πίνακα 7 έχουν προστεθεί οι κωδικοί 043-044. Oι φορολογούμενοι καλούνται να δηλώσουν ξεχωριστά τα έξοδα ιατρικής περίθαλψης (πληρωμές για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις) που πραγματοποίησαν το 2009 στο εξωτερικό.

6. Στους κωδικούς 051-052 πρέπει να δηλώσουν τα συνολικά έξοδα ιατρικής περίθαλψης (επισκέψεις σε γιατρούς). Tα ποσά αυτά αναγνωρίζονται φέτος στο 100% της αξίας τους για έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα.

7. Στον πίνακα 7 έχουν προστεθεί οι νέοι κωδικοί 045-046. Oι φορολογούμενοι θα πρέπει να δηλώσουν ξεχωριστά, για στατιστικούς λόγους, τα έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης (πληρωμές για νοσηλεία και φαρμακευτική περίθαλψη σε νοσοκομεία) που πραγματοποίησαν το 2009 στο εξωτερικό.

8. Στους κωδικούς 047-048 πρέπει να δηλώσουν τα συνολικά έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης. Tο 20% των ποσών αυτών, και μέχρι το όριο των 6.000 ευρώ, αφαιρείται από τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος. Στους κωδικούς 047-048 δηλώνεται το 50% της δαπάνης που έχει καταβληθεί σε επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικιωμένων.

9. Στον πίνακα 7, στην τρίτη σελίδα, έχει προστεθεί νέα ένδειξη για τη δαπάνη αμοιβής δικηγόρου. Δίπλα από την ένδειξη αυτή και στους κωδικούς 041-042 πρέπει να δηλωθούν τα έξοδα για αμοιβές δικηγόρων που καταβλήθηκαν το 2009, διότι πλέον τα ποσά αυτά αναγνωρίζονται στο 100% για έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα.

10. Στον πίνακα 7, στο πάνω μέρος της τέταρτης σελίδας, προστέθηκαν οι κωδικοί 027-028, όπου οι φορολογούμενοι καλούνται να αναγράψουν τα ποσά των τόκων που πλήρωσαν το 2009, για να εξοφλήσουν στεγαστικά δάνεια ανέγερσης ή απόκτησης οποιασδήποτε κατοικίας (όχι μόνο πρώτης), τα οποία συνήψαν από την 1-1-2009 μέχρι τις 31-12-2009. Tο 40% των ποσών των τόκων αυτών αφαιρείται από τον φόρο που αναλογεί στα εισοδήματα του 2009.

11. Στους νέους κωδικούς 029-030 πρέπει να αναγραφεί το συνολικό ποσό των στεγαστικών δανείων που συνήφθησαν από την 1-1-2009 μέχρι τις 31-12-2009. Για τις συμβάσεις αυτές οι τόκοι αφαιρούνται από τον φόρο που προκύπτει στο εισόδημά σας κατά ποσοστό 40% αυτών. Tο ποσοστό αυτό μείωσης του φόρου υπολογίζεται στους τόκους που αντιστοιχούν στο τμήμα του δανείου ή του συνόλου των δανείων και των δύο συζύγων έως 350.000 ευρώ.

12. Στον πίνακα 8 της τέταρτης σελίδας, όπου αναγράφονται οι προκαταβληθέντες και παρακρατηθέντες φόροι, θα δηλώνεται πλέον στην παράγραφο 6 το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε στο εξωτερικό για εισοδήματα που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό, εκτός από αυτά που προήλθαν από κινητές αξίες, τα οποία φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις.

ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΜΕ ΤΟ Ε1
Ποιοι έχουν υποχρέωση να υποβάλουν το έντυπο Ε9

Το έντυπο Ε9 θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν στην Εφορία οι φορολογούμενοι που το 2009 μεταβλήθηκε η περιουσιακή τους κατάσταση. Οσοι έχουν μεταβολές στο έντυπο Ε9 δεν πρέπει να ξεχάσουν στον πίνακα 2 του εντύπου Ε1 να σημειώσουν «Χ» στη σχετική ένδειξη του κωδικού 617.

Υποχρέωση για υποβολή δήλωσης Ε9 το έτος 2010 έχει:

Κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο που εντός του έτους 2009 απέκτησε εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα.
Κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο που εντός του έτους 2009 είχε οποιαδήποτε μεταβολή στα ακίνητά του, τα οποία είχαν δηλωθεί στο έντυπο Ε9 τα προηγούμενα έτη.
Κάθε υπόχρεος που στις δηλώσεις Ε9 (ετών 2005 έως 2009) συμπεριέλαβε σύζυγο ή λοιπά προστατευόμενα μέλη εφόσον έχουν επέλθει εντός του έτους 2009 μεταβολές στην οικογενειακή του κατάσταση, όπως αυτή έχει απεικονισθεί στις δηλώσεις Ε9 των προηγούμενων ετών, ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν μεταβολές στην περιουσιακή του κατάσταση.
Οι μεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση που πρέπει να δηλωθούν είναι ο γάμος, εφόσον η σύζυγος έχει ακίνητα, η διάσταση, το διαζύγιο, η παύση χαρακτηρισμού των τέκνων ως προστατευόμενων μελών ή ο θάνατος. Στο έντυπο Ε9 έτους 2010 γράφεται οποιαδήποτε μεταβολή στοιχείων ακινήτων ή διαγραφή ακινήτων, η οποία πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά εντός του έτους 2009.
ΑΠΟ ΤΟ 2011 ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΙΝΤΕΡΝΕΤ
Αποστέλλονται τα νέα έντυπα σε 5,5 εκ. φορολογούμενους

Αντίστροφα άρχισε να μετράει ο χρόνος για το ετήσιο ραντεβού με την Εφορία. Τις επόμενες ημέρες 5,5 εκατομμύρια φορολογούμενοι θα αρχίσουν να λαμβάνουν τον φάκελο με τα νέα έντυπα της φορολογικής δήλωσης και το βιβλιαράκι με τις οδηγίες συμπλήρωσής της.

Φέτος είναι η τελευταία χρονιά που το υπουργείο Οικονομικών τυπώνει και αποστέλλει στους φορολογούμενους τα έντυπα της φορολογικής δήλωσης. Από το 2011 οι φορολογικές δηλώσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Διαδικτύου.

Ο υπουργός Οικονομικών, Γ. Παπακωνσταντίνου, υπογράφοντας το εισαγωγικό σημείωμα στο βιβλιαράκι των οδηγιών, αναφέρεται στις αλλαγές που φέρνει η αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος και δεσμεύεται ότι «δεν πρόκειται να δημιουργήσουν πρόσθετο βάρος στα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, αλλά αντίθετα αποσκοπούν στη δίκαιη ανακατανομή των φορολογικών υποχρεώσεων».

«Γνωρίζουμε ότι οι μεγάλες αλλαγές χρειάζονται χρόνο, όμως η ανάγκη τίωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας επιβάλλει ταχύτατη δράση. Παρ’ όλα αυτά στη φορολόγηση των εισοδημάτων του 2009 (οικονομικό έτος 2010) δεν ήταν δυνατό να θεσμοθετηθούν μεγάλες βελτιώσεις και αλλαγές στο σύστημα δηλώσεων.

Κατά συνέπεια, όσον αφορά το έντυπο Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2010, στην οποία θα δηλωθούν τα εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν το 2009, διατηρείται σχεδόν ίδια μορφή και περιεχόμενο, με ελάχιστες μεταβολές», σημειώνει ο υπουργός.

Οι πρώτοι που θα περάσουν το κατώφλι της Εφορίας θα είναι και φέτος οι εισοδηματίες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ατομικών εμπορικών επιχειρήσεων. Οι προθεσμίες υποβολής των νέων φορολογικών δηλώσεων αρχίζουν να «τρέχουν» κανονικά από την 1η Μαρτίου, ενώ οι μισθωτοί και συνταξιούχοι θα υποβάλουν τις δηλώσεις τους τον Μάιο.

Φέτος η Εφορία ζητεί από τους φορολογουμένους τους αριθμούς των κινητών τηλεφώνων τους, ενώ τους καλεί να δηλώσουν σε ποιους δήμους ήταν εγγεγραμμένοι στις 31 Δεκεμβρίου 2009.

ΚΩΣΤΑΣ TΣΑΧΑΚΗΣ - MΑΡΙΑ BΟΥΡΓΑΝΑ


Επιστροφή...0 Σχόλια στο "Tι αλλάζει στις νέες δηλώσεις"

Υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται!

Δημοσίευση σχολίου

ΑρχείοFree Hit Counter
Copyright ©2010 epikairotita24