Ισχυροί δήμαρχοι και περιφερειάρχες


Απο Ελευθεροτυπία

Σε αναδιανομή της πολιτικής εξουσίας στην περιφέρεια θα οδηγήσει σταδιακά το σχέδιο «Καλλικράτης» που προωθεί η κυβέρνηση και το οποίο προβλέπει μείωση των δήμων, ενίσχυση των δημάρχων και καθιέρωση περιφερειακής αυτοδιοίκησης με εκλεγμένους περιφερειάρχες.
Το κυβερνητικό σχέδιο αναμένεται σε βάθος χρόνου να αναδείξει [...]


σε ισχυρούς πόλους εξουσίας τους περιφερειάρχες και τους δημάρχους -με την προϋπόθεση βέβαια ότι, κυρίως οι πρώτοι, θα στηριχθούν με ουσιαστικές αρμοδιότητες και δεν θα υπονομευθούν με παράλληλα επίπεδα κρατικής διοίκησης- για τους εξής λόγους:

Φορείς εξουσίες

1Οι δήμαρχοι θα γίνουν ακόμα πιο ισχυροί αφού η χωροταξική τους αρμοδιότητα πλέον επεκτείνεται σε επίπεδο επαρχίας, οι πόροι των δήμων ενισχύονται σημαντικά (συνδέονται και με τον ΦΠΑ) και θα διαχειρίζονται πολύ πιο μεγάλα αναπτυξιακά κονδύλια. Σε πρώτη φάση και μέχρι να ορθοποδήσει το σύστημα της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, οι νέοι δήμαρχοι θα είναι οι βασικοί φορείς εξουσίας στους νομούς.

2Οι 13 περιφερειάρχες θα εκλέγονται με άμεση και καθολική ψηφοφορία από εκατοντάδες χιλιάδες ψηφοφόρους ο καθένας, που σημαίνει ότι θα έχουν ευρύτατη πολιτική - νομιμοποιητική βάση. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο περιφερειάρχης Αττικής θα εκλέγεται από ένα εκλογικό σώμα περίπου 4.000.000 ψηφοφόρων. Ομως, οι αρμοδιότητές τους είναι εκείνες που θα καθορίσουν και το εύρος της πραγματικής του εξουσίας. Αν αληθεύουν οι πληροφορίες ότι αρμοδιότητες για τη χωροταξία, τα δάση, το περιβάλλον, την υγεία, την πρόνοια θα παραμείνουν στο κράτος, τότε δημιουργούνται πολλά ερωτήματα για τον ρόλο τους.

Νομάρχες, τέλος

3Νομάρχες δεν θα υπάρχουν· ο θεσμός της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης καταργείται.

4Η εξουσία των περιφερειαρχών και των δημάρχων ενισχύεται εις βάρος των βουλευτών. Κι αυτό γιατί με το εκλογικό σύστημα των μονοεδρικών περιφερειών, που προωθεί η κυβέρνηση, οι βουλευτές δεν θα εκλέγονται σε επίπεδο νομού αλλά σε επίπεδο μια περιοχής με πληθυσμό το πολύ 60.000 κατοίκων. Επί παραδείγματι, σήμερα ένας βουλευτής έχει, θεωρητικά, αρμοδιότητα να παρεμβαίνει σε θέματα ολόκληρου του νομού του. Με το νέο σύστημα η χωροταξική του παρέμβαση περιορίζεται σε πολύ πιο στενά όρια. Φυσικά ο ρόλος του βουλευτή είναι πρωτίστως κοινοβουλευτικός-νομοθετικός και η όποια εξουσία του με αυτό το κριτήριο αξιολογείται. Ωστόσο, έτσι όπως είναι διαρθρωμένη στην Ελλάδα η πολιτική εξουσία, ο βουλευτής είναι ο καθοριστικός παράγοντας στην άσκηση της τοπικής εξουσίας. Αυτό το προνόμιο πλέον το χάνει σταδιακά.

Επιστροφή...0 Σχόλια στο "Ισχυροί δήμαρχοι και περιφερειάρχες"

Υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται!

Δημοσίευση σχολίου

ΑρχείοFree Hit Counter
Copyright ©2010 epikairotita24